این دستگاه برای تشخیص انباشتگی میزان CO2 در فضاهای داخلی بکار می رود.   ویژگی

بیشتر بخوانید

به عنوان دستگاه امنیتی در صورت باز ماندن درب و پنجره، دستگاه تحریک شده از

بیشتر بخوانید

این تجهیز میتواند در صورت تشخیص نشت گاز به سایر تجهیزات هشدار ارسال نماید. و

بیشتر بخوانید

این دستگاه برای نظارت بر روشنایی محیط داخلی به کار می رود.پشتیبانی از برقرای ارتباط

بیشتر بخوانید

به عنوان یک تجهیز ایمنی در زمان تشخیص، هشدار به نرم افزار موبایل ارسال میشود.

بیشتر بخوانید

به عنوان یک دستگاه حفاطتی، در صورت تشخیص ورود غیر مجاز، در همان زمان هشدار

بیشتر بخوانید

این دستگاه دارای قابلیت ارتباط با سایر دستگا های هوشمند بوده و از طریق سامانه

بیشتر بخوانید

به منظور سنجش رطوبت و دمای فضای داخلی به کار برده میشود.در مکانهایی از قبیل

بیشتر بخوانید

در صورت وجود نشت آب، این حسگر می تواند به سایر دستگاه ها متصل شده

بیشتر بخوانید
رفتن به نوارابزار