لامپ هوشمند نور گرم و سرد با قابلیت کم و ریاد کردن شدت

بیشتر بخوانید

این دستگاه می تواند توسط برنامه App برای تنظیم شدت روشنایی کنترل شود.

بیشتر بخوانید

این تجهیز برای تبدیل کلید های تک پل سنتی به کلید های هوشمند استفاده می

بیشتر بخوانید

این تجهیز برای تبدیل کلید های دو پل سنتی به کلید های هوشمند استفاده می

بیشتر بخوانید

این دستگاه برای نظارت بر روشنایی محیط داخلی به کار می رود.پشتیبانی از برقرای ارتباط

بیشتر بخوانید

این دستگاه برای کنترل روشنایی استفاده می شود و زمان راه اندازی یا برقراری ارتباط،

بیشتر بخوانید

این دستگاه به منظور کنترل روشنایی به صورت کنترل از راه دور از طریق نرم

بیشتر بخوانید

این دستگاه به منظور کنترل روشنایی به صورت کنترل از راه دور از طریق نرم

بیشتر بخوانید
رفتن به نوارابزار