این تجهیز می تواند به صورت همزمان با دکمه زنگ هوشمند کار کند و از

بیشتر بخوانید

این دستگاه به صورت همزمان با زنگ درب قابل استفاده است، و می تواند زنگ

بیشتر بخوانید

این دستگاه مجهز به زنگ درب و دوربین به صورت یکپارچه می باشد، پس از

بیشتر بخوانید

دستگیره هوشمند با روش های متفاوت شناسایی از قبیل اسکنر اثر انگشت کار و رمز

بیشتر بخوانید

این دستگاه ترکیبی از قفل  هوشمند و دوربین و زنگ درب است. همچنین اسکنر اثر

بیشتر بخوانید
رفتن به نوارابزار